شیلنگ ۷۰۰ باری انرپک

شیلنگ های ۷۰۰ باری در متراژ های ۲ و ۳ و ۶ متری 

شیلنگ های ۷۰۰ باری پارکر در سایز های دلخواه همراه با کوپلینگ های پایونیر آمریکا

Admin_Azadegan