فلنچ باز کن دستی و هیدرولیکی

فلنچ بازکن های مکانیکی و هیدرولیکی سری FSH ,FSM انرپک ENERPAC آمریکا

  • حرکت موازی نرم و بدون اصطکاک گوه از آسیب دیدگی فلنچ و خرابی بازوی جدا کننده جلوگیری میکند.
  • سبک , قابل حمل , کاربری آسان و تک اپراتور .
  • طراحی منحصر بفرد قفل داخلی فلنچ , بدون خمش در مرحله اول و خطر بیرون پریدن.
  • در دو مدل هیدرولیکی و مکانیکی.
Admin_Azadegan