منی فولد انرپک

شیرهای کنترل فشار و جریان ۷۰۰ باری هیدرولیک انرپک ENERPAC آمریکا

  • استفاده از پورت های NPTF جهت اطمینان از عدم نشتی در فشار مجاز.
  • دارای رنگ آمیزی برای افزایش مقاومت به خوردگی.

Admin_Azadegan