پانچ هیدرولیکی کادوس

۱- پانچ هیدرولیکی با قابلیت پانچ از سایز ۱۰ تا ۲۰٫۵ میلیمترمدل SH-70A کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

 • پانچ هیدرولیکی ۷۰۰ باری.
 • ظرفیت روغن ۸۲۲ CC .
 • قابلیت پانچ از سایز ۱۰ تا ۲۰٫۵ میلیمتر.
 • اعمال ۳۱ تن نیرو.
 • وزن ۱۳ کیلوگرم.
 • ارتفاع۳۶۰ میلیمتر.
 • مدل SH-70A.

۲- پانچ تابلویی هیدرولیکی از سایز۱/۲ تا ۲ اینچ مدل PNST-10 کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

 • پانچ تابلویی هیدرولیکی ۷۰۰ باری.
 • ظرفیت روغن ۴۶٫۷ cc.
 • اعمال ۱۲٫۷ تن نیرو.
 • قابلیت پانچ از سایز ۱٫۲ تا ۲ اینچ.
 • مدل PNST10.

۳- پانچ تابلویی هیدرولیکی از سایز ۱۶ تا ۵۰ میلیمتر مدل PNST-10 M کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

 • پانچ تابلوی هیدرولیکی ۷۰۰ باری.
 • ظرفیت روغن ۴۶٫۷ CC .
 • قابلیت پانچ از سایز ۱۶ تا ۵۰ میلیمتر.
 • وزن ۷٫۶ کیلوگرم.
 • ارتفاع۱۲۵ میلیمتر.

Admin_Azadegan