پرس کابلشو های شارژی کادوس

۱-پرس کابلشو شارژی از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر باطری لیتیوم مدل LEC-44 

  • پرس کابلشو شارژی باطری لیتیوم کادوس KUDOS.
  • قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر.
  • وزن ۷٫۸ کیلوگرم.
  • ارتفاع ۳۶۳ میلیمتر.
  • مدل LEC-44.

۲- پرس کابلشو شارژی از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر مدل LEC-32

  • پرس کابلشو شارزی کادوس KUDOS .
  • قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر.
  • وزن ۷٫۰ کیلو گرم.
  • ارتفاع ۳۲۸ میلیمتر.
  • مدل LE-32
Admin_Azadegan