پمپ های هیدرولیکی کادوس

۱- پمپ هیدرولیکی بنزینی ۷۰۰ باری با مخزن ۹٫۵ لیتری مدل GHP-5 کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

  • پمپ هیدرولیکی بنزینی ۷۰۰ باری با مخزن ۹٫۵ لیتری  کادوس KUDOS .
  • مدل GHP-5.


۲- پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری دارای شیر دوطرفه با مخزن ۸۰۰۰ CC مدل EP-76MD کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

  • پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری دارای شیر دوطرفه با مخزن۸۰۰۰ CC کادوس KUDOS آمریکا .
  • مدل EP-76MD .


۳- پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری با مخزن ۳۰۰۰ cc مدل EP-30S کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

  • پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری با مخزن ۳۰۰۰ cc کادوس KUDOS .
  • مدل EP-30S .

Admin_Azadegan