کابل بر های شارژی کادوس

۱- کابل بر شارژی تا سایز ۸۵ میلیمتر مدل REC-85CCP کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

  • کابل بر شارژی کادوس KUDOS.
  • قابلیت برش تا سایز ۵۰ میلیمتر.
  • وزن ۴٫۰ کیلوگرم.
  • ارتفاع ۳۶۰ میلیمتر.
  • مدل REC-85CCP

۲- کابل بر شارژی تا سایز ۵۰ میلیمتر کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان

  • کابل بر شارژی کادوس KUDOS.
  • قابلیت برش تا سایز ۵۰ میلیمتر .
  • وزن ۲٫۵ کیلوگرم.
  • ارتفاع ۳۴۵ میلیمتر.
  • مدل REC-50
Admin_Azadegan