سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32930416061

با مـا در تمـاس باشـید

کلید مینیاتوری

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker که اختصارا MCB نامگذاری شده است تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت میکند.

کلید مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی ، C موتوری تقسیم بندی می گردد:

فیوز مینیاتوری نوع B روشنایی :
کلید مینیاتوری نوع B عموماٌ در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۳ تا ۵ برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند. این کلید به کلید مینیاتوری تندکار نیز معروف است.

فیوز مینیاتوری نوع C موتوری :
کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارند. این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلید به کلید مینیاتوری کندکار نیز معروف است.

* انواع کلید مینیاتوری های اشنایدر الکتریک:

C Curve مخصوص سیستم موتوری:

۲۴۳۹۶ ۱P 2A مینیاتور تک پل ۲ آمپر
۲۴۳۹۸ ۱P 4A مینیاتور تک پل ۴ آمپر
۲۴۳۹۹ ۱P 6A مینیاتور تک پل ۶ آمپر
۲۴۴۰۱ ۱P 10A مینیاتور تک پل ۱۰ آمپر
۲۴۴۰۳ ۱P 16A مینیاتور تک پل ۱۶آمپر
۲۴۴۰۴ ۱P 20A مینیاتور تک پل ۲۰آمپر
۲۴۴۰۵ ۱P 25A مینیاتور تک پل ۲۵آمپر
۲۴۴۰۶ ۱P 32A مینیاتور تک پل ۳۲آمپر
۲۴۴۰۷ ۱P 40A مینیاتور تک پل ۴۰آمپر
۲۴۴۰۸ ۱P 50A مینیاتور تک پل ۵۰آمپر
۲۴۴۰۹ ۱P 63A مینیاتور تک پل ۶۳آمپر

۲۴۳۳۲ ۲P 2A مینیاتور ۲ پل ۲ آمپر
۲۴۳۳۴ ۲P 4A مینیاتور ۲ پل ۴ آمپر
۲۴۳۳۵ ۲P 6A مینیاتور ۲ پل ۶ آمپر
۲۴۳۳۶ ۲P 10A مینیاتور ۲ پل ۱۰آمپر
۲۴۳۳۷ ۲P 16A مینیاتور ۲ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۳۸ ۲P 20A مینیاتور ۲ پل۲۰آمپر
۲۴۳۳۹ ۲P 25A مینیاتور ۲ پل ۲۵آمپر
۲۴۳۴۰ ۲P 32A مینیاتور ۲ پل ۳۲آمپر
۲۴۳۴۱ ۲P 40A مینیاتور۲ پل ۴۰آمپر
۲۴۳۴۲ ۲P 50A مینیاتور ۲ پل ۵۰آمپر
۲۴۳۴۳ ۲P 63A مینیاتور۲ پل ۶۳آمپر

۲۴۳۴۵ ۳P 2A مینیاتور ۳ پل۲ آمپر
۲۴۳۴۷ ۳P 4A مینیاتور ۳ پل۴ آمپر
۲۴۳۴۸ ۳P 6A مینیاتور ۳ پل ۶ آمپر
۲۴۳۴۹ ۳P 10A مینیاتور ۳ پل ۱۰آمپر
۲۴۳۵۰ ۳P 16A مینیاتور ۳ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۵۱ ۳P 20A مینیاتور ۳ پل ۲۰آمپر
۲۴۳۵۲ ۳P 25A مینیاتور ۳ پل ۲۵آمپر
۲۴۳۵۳ ۳P 32A مینیاتور ۳ پل ۳۲آمپر
۲۴۳۵۴ ۳P 40A مینیاتور ۳ پل ۴۰آمپر
۲۴۳۵۵ ۳P 50A مینیاتور ۳ پل ۵۰آمپر
۲۴۳۵۶ ۳P 63A مینیاتور ۳ پل ۶۳آمپر

۲۴۳۶۳ ۴P 16A مینیاتور ۴ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۶۵ ۴P 25A مینیاتور ۴ پل ۲۵ آمپر
۲۴۳۶۶ ۴P 32A مینیاتور ۴ پل ۳۲ آمپر
۲۴۳۶۷ ۴P 40A مینیاتور ۴ پل ۴۰ آمپر

برچسب:
نقد و بررسی