سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32930416061

با مـا در تمـاس باشـید

سلکتور سوئیچ

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

سلکتور سوئیچ :

XB4BD21 سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی
XB4BD41 سلکتور سوئیچ دو حالته – بازگشت فنری ازچپ به راست مشکی
XB4BD25 سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی
XB4BD33 سلکتور سوئیچ سه حالته – ماندگار مشکی
XB4BD53 سلکتور سوئیچ سه حالته – بازگشت فنری به مرکز مشکی
XB4BJ21 سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی
XB4BJ33 سلکتور سوئیچ سه حالته – ماندگار مشکی
XB4BJ53 سلکتور سوئیچ سه حالته – بازگشت فنری به مرکز مشکی

سلکتور سوئیچ کلیددار :

XB4BG21 سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی
XB4BG41 سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی
XB4BG61 سلکتور سوئیچ دو حالته – بازگشت فنری به چپ مشکی
XB4BG03 سلکتور سوئیچ سه حالته – ماندگار مشکی
XB4BG33 سلکتور سوئیچ سه حالته – ماندگار مشکی

سلکتور سوئیچ با LED داخلی :

XB4BK123B5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۴V AC سبز
XB4BK124B5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۴V AC قرمز
XB4BK125B5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۴V AC زرد
XB4BK123M5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۳۰ تا ۲۴۰V AC سبز
XB4BK124M5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۳۰ تا ۲۴۰V AC قرمز
XB4BK125M5 سلکتور سوئیچ با LED داخلی، ۲۳۰ تا ۲۴۰V AC زرد

سلکتور سوئیچ باکالیت :

XB7ED21P سلکتور سوئیچ دو حالته – ماندگار مشکی دسته استاندارد
XB7ED33 سلکتور سوئیچ سه حالته – ماندگار مشکی دسته استاندارد
XB7ED33P جایگزین XB7ED33
XB7EG21 سلکتور سوئیچ دو حالته – بازگشت فنری به چپ مشکی سوئیچ دار
XB7EG21P جایگزین XB7EG21
XB7EG33 سلکتور سوئیچ سه حالته – بازگشت فنری به مرکز مشکی سوئیچ دار
XB7EG33P جایگزین XB7EG21

برچسب:
نقد و بررسی