سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32930416061

با مـا در تمـاس باشـید

لوازم جانبی کنتاکتور

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

کنتاکت های کمکی 

LADN10 کنتاکت کمکی یک باز ۱NO
LADN01 کنتاکت کمکی یک بسته ۱NC
LADN11 کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته ۱NO+1NC
LADN20 کنتاکت کمکی دو باز ۲NO
LADN02 کنتاکت کمکی دو بسته ۲NC
LADN22 کنتاکت کمکی ۲ باز و ۲ بسته ۲NO+2NC
LADN13 کنتاکت کمکی ۱ باز و ۳ بسته ۱NO+3NC
LADN40 کنتاکت کمکی ۴ باز ۴NO
LADN04 کنتاکت کمکی ۴ بسته ۴NC
LADN31 کنتاکت کمکی ۳ باز و۱ بسته ۳NO+1NC

LAD8N11 کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته جانبی ۱NO+1NC
LAD8N20 کنتاکت کمکی دو باز ۲NO
LAD8N02 کنتاکت کمکی دو بسته ۲NC

تایمر 
LADT0 تایمر زمانی ۰٫۱ الی ۳ ثانیه LC1D & LC1F on – delay
LADT2 تایمر زمانی ۰٫۱ الی ۳۰ ثانیه LC1D & LC1F on – delay
LADT4 تایمر زمانی ۱۰ الی ۱۸۰ ثانیه LC1D & LC1F on – delay
LADR0 تایمر زمانی ۰٫۱ الی ۳ ثانیه LC1D & LC1F off – delay
LADR2 تایمر زمانی ۰٫۱ الی ۳۰ ثانیه LC1D & LC1F off – delay
LADR4 تایمر زمانی ۱۰ الی ۱۸۰ ثانیه LC1D & LC1F off – delay
LADS2 تایمر زمانی ۱ الی ۳۰ ثانیه LC1D & LC1F & CAD on – delay

برچسب:
نقد و بررسی