سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32930416061

با مـا در تمـاس باشـید

چراغ سیگنال

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

چراغ سیگنال باکالیت :

XB7EV43 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ سبز
XB7EV03MP جایگزین XB7EV43
XB7EV61 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۵۰V > سفید
XB7EV61P جایگزین XB7EV61
XB7EV66P سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۵۰V > آبی
XB7EV45 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ زرد
XB7EV05MP جایگزین XB7EV45
XB7EV46 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ آبی
XB7EV06MP جایگزین XB7EV46
XB7EV47 سیگنال باکالیت با تغذیه مستقیم ۲۳۰V AC با لامپ شفاف XB7EV04BP سیگنال باکالیت۲۴V AC/DC قرمز
XB7EV05BP سیگنال باکالیت۲۴V AC/DC زرد

 

چراغ سیگنال فلزی:
XB4BV61 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s سفید U< 250 V
XB4BV63 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s سبز U< 250 V
XB4BV64 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s قرمز U< 250 V
XB4BV65 سیگنال فلزی بدون لامپ جهت BA 9s زرد U< 250 V

XB4BVB1 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سفید ۲۴VAC/DC
XB4BVB3 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سبز ۲۴VAC/DC
XB4BVB4 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی قرمز ۲۴VAC/DC
XB4BVB5 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی زرد ۲۴VAC/DC
XB4BVB6 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی آبی ۲۴VAC/DC

XB4BVM1 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سفید ۲۴۰VAC…230
XB4BVM3 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی سبز ۲۴۰VAC…230
XB4BVM4 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی قرمز ۲۴۰VAC…230
XB4BVM5 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی زرد ۲۴۰VAC…230
XB4BVM6 سیگنال فلزی با Protected LED داخلی آبی ۲۴۰VAC…230

برچسب:
نقد و بررسی