سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

32930416061

با مـا در تمـاس باشـید

کنتاکتور سری D

تماس بگیرید

نقد و بررسی اجمالی

کنتاکتورها برای کنترل بارهای مختلف الکتریکی اعم از الکتروموتورها، بانکهای خازنی، مدارات روشنایی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند.

کنتاکتورهای سری ۲۴V AC) ، D):
LC1D09B7 کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12B7 کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18B7 کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25B7 کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32B7 کنتاکتور ۳۲ آمپر
LC1D40AB7 کنتاکتور ۴۰ آمپر
LC1D50AB7 کنتاکتور ۵۰ آمپر
LC1D65AB7 کنتاکتور ۶۵ آمپر
LC1D80B7 کنتاکتور ۸۰ آمپر
LC1D95B7 کنتاکتور ۹۵ آمپر

کنتاکتورهای سری ۴۸V AC) ، D):
LC1D09E7 کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12E7 کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18E7 کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25E7 کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32E7 کنتاکتور ۳۲ آمپر
LC1D40AE7 کنتاکتور ۴۰ آمپر
LC1D50AE7 کنتاکتور ۵۰ آمپر
LC1D65AE7 کنتاکتور ۶۵ آمپر
LC1D80E7 کنتاکتور ۸۰ آمپر
LC1D95E7 کنتاکتور ۹۵ آمپر

کنتاکتورهای سری ۱۱۰V AC) ، D):
LC1D09F7 کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12F7 کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18F7 کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25F7 کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32F7 کنتاکتور ۳۲ آمپر
LC1D40AF7 کنتاکتور ۴۰ آمپر
LC1D50AF7 کنتاکتور ۵۰ آمپر
LC1D65AF7 کنتاکتور ۶۵ آمپر
LC1D80F7 کنتاکتور ۸۰ آمپر
LC1D95F7 کنتاکتور ۹۵ آمپر

کنتاکتورهای سری ۲۴V DC) ، D):
LC1D09BD کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12BD کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18BD کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25BD کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32BD کنتاکتور ۳۲ آمپر
LC1D40ABD کنتاکتور ۴۰ آمپر
LC1D50ABD کنتاکتور ۵۰ آمپر
LC1D65ABD کنتاکتور ۶۵ آمپر
LC1D80BD کنتاکتور ۸۰ آمپر
LC1D95BD کنتاکتور ۹۵ آمپر

کنتاکتورهای سری ۲۲۰V AC) ، D):
LC1D09M7 کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12M7 کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18M7 کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25M7 کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32M7 کنتاکتور ۳۲ آمپر
LC1D40AM7 کنتاکتور ۴۰ آمپر
LC1D50AM7 کنتاکتور ۵۰ آمپر
LC1D65AM7 کنتاکتور ۶۵ آمپر
LC1D80M7 کنتاکتور ۸۰ آمپر
LC1D95M7 کنتاکتور ۹۵ آمپر
LC1D115M7 کنتاکتور ۱۱۵ آمپر
LC1D150M7 کنتاکتور ۱۵۰ آمپر
کنتاکتورهای سری ۳۸۰V AC) ، D):
LC1D09Q7 کنتاکتور ۹ آمپر
LC1D12Q7 کنتاکتور ۱۲ آمپر
LC1D18Q7 کنتاکتور ۱۸ آمپر
LC1D25Q7 کنتاکتور ۲۵ آمپر
LC1D32Q7 کنتاکتور ۳۲ آمپر

برچسب:
نقد و بررسی